این نرم افزار به سفارش یک تولیدی لباس طراحی شده و نیازهای ذیل رو بر آورده می کنه

  • ثبت و ویرایش اطلاعات مشتریان 
  • ثبت اطلاعات مربوط به اندازه های مشتریان
  • تعریف انواع لباس به همراه اندازه های اختصاصی هر لباس
  • ثبت وضعیت سفارش هر مشتری و ارسال پیامک به مشتری پس از آماده شدن لباس
و دیگر امکانات 


برخی از تصاویر نرم افزار : 

(برای دیدن تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید )