این نرم افزار برگزاری دوره های آموزشی یک موسسه فرهنگی آموزشی تبلیغی را مدیریت میکند

صدور گواهینامه ، ثبت نام ، تعریف استاد و فراگیر و گزارشات آماری از جمله امکانات این نرم افزار است 

تصاویر :

برای دیدن سایز بزرگتر روی تصویر کلیک کنید