این نرم افزار نقاط مختلف یک شهر را با توجه به نقشه ثبت نموده و مشخصات مربوط به آن مکان و ازدحام و تراکم نقاط را تحلیل می کند

از جمله ویژگی های نرم افزار :

  • استفاده از نقشه های بروز و امنیت در اطلاعات ثبت شده .( اطلاعات به هیچ وجه به سمت سرور های نقشه ارسال نمی شوند)
  • قابلیت تعریف آیتم های متفاوت برای هر نوع مکان ( به طور مثال برای مسجد آیتمی به عنوان تعداد وعده های نماز تعریف می شود و برای ورزشگاه آیتمی با عنوان ظرفیت )
  • امکان ناحیه بندی شهر و استنتاج تراکم نقاط برای برنامه ریزی شهری
تصاویر نرم افزار (برای دیدن تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید)