این نرم افزار با یک مکانیسم بسیار ساده حضور و غیاب انواع همایش ها و جلسات را از طریق کارت های مغناطیسی که به اشخاص داده می شود مدیریت می کند . در جلسات و همایشهای پر جمعیت که حضور و غیاب به طور معمول کار مشکلی است نیاز به این نرم افزار کاملا مشهود است

 تصاویر  :

برای دیدن تصویر بزرگتر روی آنها کلیک کنید